ELEKTROS PASLAUGOS VISIEMS

KVALIFIKACIJA
ATESTACIJOS
Tik tinkama specialisto kvalifikacija garantuoja aukštą darbų kokybę atliekant  užsakovo elektros ūkio plėtros, įrengimų techninės priežiūros,  remonto ir elektros saugos darbus.  Vienas pagrindinių ir svarbiausių elektros ūkyje atliekamų darbų kokybės kriterijų - savalaikė specializuotų darbinių žinių ir įgūdžių patikra. Ją nuolatos vykdo Valstybinė energetikos inspekcija, po specialybinių žinių patikrinimo (atestacijos) išduodama leidimą vykdyti atitinkamus elektros rangos darbus ar specialiu atestatu patvirtindama suteiktą  kvalifikaciją. Šiame įmonės tinklapio skirsnyje galima susipažint su šiuo metu turimais atestatais ir leidimais vykdyti atitinkamus elektros tinklo rangos ar elektros įrengimų priežiūros darbus.
 Įrangos montavimas, priežiūra, remontas. Instaliaciniai ir įžeminimo darbai.